Profollicax Forum

General Category => Etc. => Topic started by: admin on November 19, 2015, 09:44:36 PM

Title: ฟิล์มหด คือ???
Post by: admin on November 19, 2015, 09:44:36 PM
ฟิล์มหด (http://www.xn--12cp8a4bkvc3c4cwa9x.com/) ใส่รีดตรง เปิดด้านเดียว รีดโค้งแบบถุงเพื่อห่อหุ้มสินค้าและป้องกันการทำลาย ลูกค้าควรจัดส่งตัวอยากบนนตุภัณฑ์มาให้เราวัดจยาดก่อนจะดีมากเลย เนื้อฟิล์มใส ด้วยเนื้อพลาดสติกPVC ฟิล์มหดนี้ เพียงแค่เอาลมร้อนมาเป่าก็สามารถให้เข้ารูปกับสินค้าได้ บังคับได้

(http://www.xn--12cp8a4bkvc3c4cwa9x.com/customers/shop_Kamonrot/www/images/upload/ckupload/images/slide.png)

ฟิล์มหด คือ เรียกตามคุณสมบัติของฟิล์มนั่นเอง มันจะหดตัวเมื่อได้รับลมร้อน วัสดุที่ใช้ทำฟิล์มหด ได้แก่ พลาสติกที่มีโมเลกุลถูกทำให้เรียงตัวกันในระหว่างการผลิตฟิล์ม การใช้งานมีวิธีการง่ารยๆ ด้วยการนำฟิล์มดังกล่าวมาทำเป็นห่อ แล้วสวมครอบสินค้าอย่างหลวมๆ จากนั้นนำไปผ่านลมร้อนซึ่งได้มาจาก เครื่องเป่าผม ธรรมดาหรืออุโมงค์ร้อนก็ได้ ขึ้นกับขนาดของสินค้าและความเร็วที่ต้องการ เป็นผลให้ฟิล์มหดตัวและรัดแน่น สามารถบังคับให้หดไปในทิศทางไหนได้

(http://www.xn--12cp8a4bkvc3c4cwa9x.com/images/icons/H1.png)

คุณสมบัตินั้นที่โดดเด่นของฉลากนั้น สามารถหดรัดได้เข้ากับทุกวัสดุ โลหะ แก้ว พลาสติก ซึ่งจะทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ ยังไม่ผ่านการเปิดมาก่อน กันขโมย ด้วยฟิล์มที่ใสสามารถมองเห็นข้อมูลรายละเอียดของสินค้าได้ สามารถรวมของให้เป็นกลุ่มใหญ่ได้