Profollicax Forum

General Category => Education => Topic started by: admin on October 26, 2016, 08:52:15 PM

Title: อาการของออทิสติก
Post by: admin on October 26, 2016, 08:52:15 PM
ออทิสติก (http://www.xn--12cgu8adzgma4fwd6azdvb4c8gf5j7a7ee.com/) ไม่สามารถเข้าใจคำพูดความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น การพัฒนาด้านภาษาและสติปัญญาก็ไม่สมบูรณ์ ทำให้เด็กไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างและสังคม ชอบทำอะไรซ้ำๆวกวนไปมา จะมีปัญหาเรื่องการรับรู้จากสัมผัสทั้ง 5 ให้เด็กสับสน เด็กอาจ จะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องสัมผัสบางอย่าง เช่น รส กลิ่น เสียง บางคนเมื่อใส่เสื้อผ้าจะทำให้เด็กไม่มีสมาธิทำอย่างอื่น เด็กบางคนจะรู้สึกอึกอัดเมื่อถูกกอด โรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนเด็กที่มีปัญหาบกพร่อง สอนเด็ก ให้เด็กมีทักษะต่างๆที่เด็กควรจะมี เพื่อให้เด็กนั้นเจริญเติบโตและเข้ากับสังคมได้อย่างปกติและเป็นที่ยอมรับ ทางเราจะรายงานความก้าวหน้าในการฝึกแต่ละวันและเดือนซึ่งผู้ปกครองสามารถประเมินผลด้วยตนเองได้

(http://www.บ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์.com/image/activies/Activies.gif)