Profollicax Forum

General Category => Technology => Topic started by: admin on February 23, 2017, 11:42:51 PM

Title: grundfos pumpได้รับความนิยมสูงสุด
Post by: admin on February 23, 2017, 11:42:51 PM
grundfos pumpได้รับความนิยมสูงสุดในการเรื่องของการใช้งานในหลากหลายประเภทมีความน่าเชื่อถือในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูง สามารถแก้ปัญหาในการสูบจ่ายน้ำได้อย่างครบครันและมีการทำงานอย่างเป็นระบบตัวปั้มน้ำให้พลังน้ำแรงสม่ำเสมอ และเงียบ โครงสร้างปั๊มน้ำเป็นสเตนเลส ไร้สนิม ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ทนทาน ใช้งานยาวนาน ด้วยถังแรงดัน ไดอะแฟรมของกรุนด์ฟอส ช่วยยืดอายุ การทำงานของมอเตอร์ และช่วยให้ปั๊ม สามารถจ่ายน้ำด้วยแรงดันสม่ำเสมอ