Author Topic: ออกแบบโลโก้ใช้ได้ยาวนาน  (Read 1454 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 62
    • View Profile
ออกแบบโลโก้ ที่ได้คุณภาพและใช้ได้ยาวนาน ภาพลักษณ์ที่แลดูเด่นชัดต้องบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้าคุณได้อย่างชัดเจน และตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ เป้าหมายในกลุ่มของลูกค้ามีความสำคัญในการจำหน่ายสินค้าของคุณอย่างมาก จะทำอย่างไรให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นขายดี มีการวางแผนที่ดีในการออกแบบสร้างกลยุทธ์เพื่อสู่กับคู่แข่งได้ นอกจากนี้ยังต้องชำนาญในเรื่องของการตลาด ต้องมีองค์ประกอบของสีสัน ความรู้เกี่ยวกับกราฟฟิก ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม การวาดลวดลายเส้นที่สะอาดตา มีความคมชัด โดดเด่น ดึงดูดใจ ให้ความรู้ในทางบวกกับผู้พบเห็น โลโก้นั้นถ้าเปลี่ยนบ่อยก็จะไม่มีคนสนใจ เพราะฉะนั้นควรออกแบบให้ใช้ได้ตลอด เป็นแบรนด์ของเราโดยถาวร