Author Topic: พระพิฆเนศเทพแห่งความฉลาด  (Read 1574 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 62
    • View Profile
พระพิฆเนศเป็นเทพผู้ปรทานความสำเร็จให้แก่บุคคลผู้ทำพิธีกรรบูชาเป็นที่พอพระทัยก็จะทำให้บังเกิดความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานใดจึงไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็น เทพเจ้าในด้านต่างๆมากมาย เช่น เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา เทพเจ้าแห่งความฉลาด รอบรู้ เทพประจำเรือน เทพผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ เทพผู้คุ้มครองป้องกันขัดขวางสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เทพเจ้าที่มีเศียรเป็นช้าง มีกำเนิดมาจากเทพพื้นเมืองของอินเดีย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดู และได้แพร่ ขยายความเชื่อความศรัทธาเข้ามาสู่แผ่นดินสยามแต่สมัยก่อนแล้ว