Author Topic: สำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพมาตรฐานดีเย  (Read 1555 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 62
    • View Profile

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้กำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ   ตรวจสอบบัญชี โดย นักบัญชี ผู้สอบบัญชีมืออาชีพ ที่ประสบการณ์ทำงานหลาย 10 ปี สำนักงานบัญชีมีความถูกต้องชัดเจน ตามหลักกฏหมายอย่างแท้จริง อีกทั้งคุณภาพและความซื่อสัตย์ รวดเร็วในฐานะผู้ให้บริการรับทำบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารและดำเนินงานโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ด้วยความรวดเร็วและเหมาะสมกับการทำงาน เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ

- ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สำนักงานบัญชีปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล  เป็นสำนักงานบัญชีรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการให้บริการ ต่อลูกค้า ประกอบกับเน้นถึงการทำงาน ตามหลักการบัญชี และภาษีอากร บริษัทเปิดดำเนินการมายาวนาน มีมาตรฐานในการทำงาน ทางเราให้บริการด้านบัญชีอย่างครบวงจรเพิ่มเติม http://www.hongthonglaw.com

« Last Edit: March 30, 2017, 07:12:58 PM by admin »