Author Topic: อาการของออทิสติก  (Read 1256 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 62
    • View Profile
อาการของออทิสติก
« on: October 26, 2016, 08:52:15 PM »
ออทิสติก ไม่สามารถเข้าใจคำพูดความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น การพัฒนาด้านภาษาและสติปัญญาก็ไม่สมบูรณ์ ทำให้เด็กไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างและสังคม ชอบทำอะไรซ้ำๆวกวนไปมา จะมีปัญหาเรื่องการรับรู้จากสัมผัสทั้ง 5 ให้เด็กสับสน เด็กอาจ จะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องสัมผัสบางอย่าง เช่น รส กลิ่น เสียง บางคนเมื่อใส่เสื้อผ้าจะทำให้เด็กไม่มีสมาธิทำอย่างอื่น เด็กบางคนจะรู้สึกอึกอัดเมื่อถูกกอด โรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนเด็กที่มีปัญหาบกพร่อง สอนเด็ก ให้เด็กมีทักษะต่างๆที่เด็กควรจะมี เพื่อให้เด็กนั้นเจริญเติบโตและเข้ากับสังคมได้อย่างปกติและเป็นที่ยอมรับ ทางเราจะรายงานความก้าวหน้าในการฝึกแต่ละวันและเดือนซึ่งผู้ปกครองสามารถประเมินผลด้วยตนเองได้