Author Topic: Package designออกแบบบรรจุภัณฑ์  (Read 680 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 62
    • View Profile
Package design การใช้วัสดุ จำพวก กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ และอื่นๆ มาประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อสินค้า สำหรับประโยชน์ในการใช้สอยให้มีความแข็งแรง มีความสวยงาม มีได้สัดส่วนที่ถูกต้อง ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้สินค้า ทั้งยังทำให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า สิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ คือ รูปลักษณ์ภายนอกที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ  เพราะฉะนั้นการออกให้เหมาะกับสินค้าควบคู่กับการออกแบบที่ดี สวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าซื้อและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า เพิ่มเกรดราคาของสินค้า เพิ่มความน่าใช้งาน สะดุดตาและเพิ่มการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้บริโภคได้ บรรจุภัณฑ์สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ ฉะนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นการลงทุนที่ราคาถูกมากและจำเป็นต้องมี


ถ้าหากไม่มีสิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ใส่ให้กับสินค้านั้นก็จะทำให้สินค้านั้นๆราคาตกลง และจะทำให้คิดว่าสินค้านี้ไม่สะอาด และไม่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นของปลอมได้ แต่การออกแบบนั้นก็ต้องออกแบบให้ดีด้วย ต้องมีรายละเอียดบอกข้อมูลของสินค้านั้นครบ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบ และต้องเข้ากับสินค้านั้นได้ดีด้วย และหลายคนทั่วไปที่ชอบนำบรรจุภัณฑ์นั้นไปใส่สิ่งของอย่างอื่นได้ เช่น กล่อง สามารถนำกล่องจากสินค้านั้นไปใส่อย่างอื่นเพื่อเก็บไว้ได้

เทคนิคการออกแบบให้โดนใจ
1.ต้องดูที่ลักษณะการใช้งานและรูปแบบ
2.อย่ากลัวที่จะสร้างสรรค์
3.มีความชัดเจนและคิดรอบคอบ
4.ออกแบบแล้วสามารถนำไปใช้ต่อได้
4 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการออกแบบเป็นอย่างมาก เป็นปัจจัยสำคัญกับการออกแบบเลย